ناتو به دنبال افغانستان

بي بي سي - روزنامه آمريکايي نيويورک تايمز روز جمعه (21 فوريه) خبر داد که لرد رابرتسون دبيرکل سازمان پيمان آتلانتيک شمالي (ناتو) به دنبال نقش تازه اي براي اين سازمان در افغانستان است.
اين روزنامه به نقل از ديپ
لماتهاي غربي و مقامهاي آمريکايي يکي از اهداف لرد رابرتسون را اين موضوع دانسته که نشان داده شود درگيريهاي داخلي اخير ناتو در مورد عراق، اين سازمان را فلج نکرده و از توانايي آن براي به عهده گرفتن مأموريتهاي خطير نکاسته است.
بنابر گزارشها لرد رابرتسون روز چهارشنبه (نوزدهم فوريه) در ديدار با جرج بوش رئيس جمهور آم
ريکا به گسترش مأموريت ناتو در فراسوي مرزهاي کنوني آن در اروپا اشاره کرده که اين انديشه با استقبال آقاي بوش همراه بوده است.
ناتو اخيراً بر سر ا
عزام هواپيماهاي آواکس و سکوهاي ضدموشکي به ترکيه دچار کشمکشهاي داخلي شد نيويورک تايمز مي نويسد: "موضوع نقش ناتو در افغانستان مدتي است پشت صحنه مطرح است اما اکنون به دلايل گوناگون علني شده است و از جمله اين دلايل اين است که برخي کشورهاي تأمين کننده نيروهاي حافظ صلح در افغانستان همچون آلمان که در کنار هلند فرماندهي اين نيروها را در کابل به عهده دارد، خواستار سپردن نقش خود به ناتو هستند".
به نوشته اين روزنامه، پيتر اشتروک وزير دفاع آلمان ناتو را ترغيب کرده است مأموريت حفظ صلح را در افغانستان به عهده بگيرد.
آن گونه که در گزارش نيويورک آمده، مقامهاي پنتاگون (وزارت دفاع آمريکا) که ابتدا نگران بودند چنين اقدامي ارتش آمريکا را درگير مأموريت طولاني در افغانستان مي کند، اکنون از اين انديشه حمايت مي کنند و تشخيص داده اند که ايجاد ثبات در افغانستان به مأموريت طولاني مدتي بدل شده است و در جستجوي راهي براي تقسيم چنين مسئوليتي اند.
از زمان سقوط طالبان در افغانستان، فرماندهي نيروهاي بين المللي حافظ صلح را در اين کشور ابتدا بريتانيا و سپس ترکيه به عهده گرفت.
اين مأموريت اکنون به عهده آلمان و هلند است و قرار است پس از اين کانادا فرماندهي نيروهاي حافظ صلح را از هلند تحويل بگيرد.
به نوشته نيويورک تايمز، اعطاي نقش به ناتو در افغانستان مي تواند به اثبات اين موضوع کمک کند که ناتو پس از کشمکشهاي داخلي اخير بر سر اعزام هواپيماهاي آواکس و سکوهاي ضدموشکي به ترکيه براي آمادگي جنگ با عراق، تأثير و کارآمدي خود را از دست نداده است.
افغانستان از مدتها قبل خواستار گسترش حوزه مأموريت نيروهاي حافظ صلح به خارج از شهر کابل بوده است اما بنا به اين گزارش، هنوز معلوم نيست فرانسه از مأموريت ناتو در افغانستان حمايت کند، زيرا اين کشور در مراحل اوليه آغاز عمليات آمريکا در افغانستان، به نقش ناتو در ارسال کمک به افغانستان با اشاره به اين که اين اقدام معادل گسترش دادن نقش نظامي ناتو به آسياي ميانه است اعتراض کرد.
نيويورک تايمز به نقل از مقامهاي آمريکايي و ديپلماتهاي غربي، دخالت ناتو در حفظ امنيت افغانستان را به چند طريق ممکن مي داند که يکي از آنها اين است که ناتو رسماً ماموريت حفظ صلح در افغانستان را به عهده گيرد.
آمريکاييها گزينه ديگر را اين مي دانند که ناتو مستقيماً اين مأموريت را به عهده نگيرد اما به کشورهاي درگير حفظ صلح در افغانستان کمک کند.
افغانستان از مدتها قبل خواستار گسترش حوزه مأموريت نيروهاي حافظ صلح به خارج از شهر کابل بوده اما اين تقاضا با مقاومت کشورهاي خارجي روبرو شده است.
به نوشته نيويورک تايمز سپردن مأموريت حفظ صلح در کابل به ناتو لزوماً مساله گسترش اين نيروها در ساير نقاط افغانستان را حل نخواهد کرد.