دست آورد هاو ضعف هاى حکومت کرزى در سالى که گذشت

رئيس جمهور حامد کرزى در بر رسى از اجراآت يکساله اش از پيشرفت ها و ضعف هايش سخن گفت.

نوشته: شعيب صافى در کابل

حامد کرزى رهبر افغا نستان در تجليل از يکسالگى اجراآتش بحيث رييس دولت افغا نستان از انکشافات در عرصه هاى اقتصادى و اعمار مجدد ياد آورى نمود و ضعف ها و نواقص يکساله را عمدتا در عرصه تداوم بى قانونى و فساد در ولايات بر شمرد.

کرزى که يکسال قبل پس از سقوط طالبان بحيث رئيس اداره موقت افغا نستان قدرت را بدست گرفت گفت که همه چيز بايد از صفر آغاز ميگرديد.

وى خطاب به جمعيت بزرگى که براى تجليل از اين روز در24 دسامبر در تالار وزارت خارجه گرد آمده بودند گفت ( تمام ادارات ملکى و نظامى در سراسر کشور فلج شده بود. اقتصاد کشور در حالت ايست قرار گرفته بود. در بانکها پول وجود نداشت.)

( با وجود اين همه مشکلات يک احساس همکارى درميان افغانها در داخل و خارج افغا نستان بوجود امد. حمايت آنها مرا قوت بيشتر بخشيد و مرا آماده ساخت تا به مردم کشور خود خدمت کنم.)

کرزى بحيث رئيس اداره موقت قدرت را اساسا از بر هان الدين ربانى تسليم شد و سپس در لويه جرگه فوق العاده مردم افغا نستان که در ماه جون دائر گرديد براى مدت 18 ماه بحيث رئيس دولت افغا نستان تعين شد.

کرزى در بيانيه اش گفت ( بزرگترين دست آورد در تحت حکومت جديد بر گشت تقريبا دو مليون مهاجر افغان به کشور است. ظاهر شاه پادشاه پيشين افغا نستان دو باره بوطن بر گشت و همه مجاهدين دو باره بر گشتند. افغا نستان يکبار ديگر خانه همه افغانها گرديد.)

رهبر افغا نستان همچنان ياد آورى کرد که با ختم انزواى افغا نستان که از دوران طالبان آغاز شده بود، کشور يکبار ديگر در خانواده ملل داخل شد وبا باز شدن و يا دوباره باز شد60نمايندگى ديپلو ماتيک در کشور، پرچم کشور يکبار ديگر در سراسر جهان به اهتزاز در آمد.

در ميان دست آورد هاى عمده يکسال گذشته ، حامد کرزى از تشکيل هسته اردوى ملى يکصد هزار نفرى ياد آورى نمودکه از ميان مردم32 ولايت کشور و از ميان همه اقوام و گروپ هاى اتنيکى کشور تشکيل شده است .

رئيس جمهور ياد آورى نمود که تاحال چهار کندک در تحت نظر متخصصين نظامى ايالات متحده امريکا، ترکيه و فرانسه تشکيل شده است ونيروى پوليس ملى کشور در تحت نظر متخصصين آلمانى در حال تربيه اند.

حکومات کشور هاى غربى ابراز نموده اند که تاسيس يک اردوى ملى قوى کثيرالمليتى، غير سياسى را ضامن ثبات و تامين کننده امنيت آينده افغا نستان تلقى مينمايند. مخصوصا که چنين اردوئى ميتواند کنترول حکومت مرکزى را بالاى جنگسالاران قوى و شديدا مسلح که حرف شان در ولايات شان حکم قانون را دارد، تامين نمايد

کرزى با ياد آورى از بقتل رسيدن چند نفر دانش آموزان دانشگاه کابل و زخمى شدن عده ديگر آنها در سال گذشته که به اثر آتشبارى پوليس بر روى تظاهر کننده گان صورت گرفت به ضرورت تربيه درست نيرو هاى پوليس ملى کشور اشاره کرد. وى گفت ( حادثه بخاطر نبود افسران تربيه ديده پوليس اتفاق افتاد)

حکومت هنوز اصرار داردکه در اين حادثه صرف دو نفر دانش آموز به قتل رسيدند و پنج نفر زخمى شدند. منابع بيمارستانى که زخمى ها در آن بسترى بودند گفتند که حد اقل پنج نفر کشته شدند و گروپ هاى مدافع حقوق بشر تعداد زخمى ها را41 نفر قلمداد نمودند.

با وصف حادثه ماه گذشته، رئيس جمهور از بخش آموزش و پرورش بحيث يکى از عرصه هاى موفقيت اداره اش در يک سال گذشته ياد آورى کرد، مخصوصا باز گشايى مجدد مکاتب دختران که در دوران حاکميت پنج ساله طالبان ممنوع قرار داده شده بود.وى گفت که سه مليون کودک به مکاتب ميروند در حاليکه 26 هزار محصل در دانشگاه ها مصروف تحصيل اند و850 باب کورس سواد آموزى در سراسر کشور، که سطح بيسوادى به 65 در صد ميرسد، به فعاليت آغاز نموده است.

با وجود کمک هاى مالى اضافى از منابع داخلى و خارجى، پنج دانشگاه افغا نستان در مبارزه اند تا با تقاضا ها پاسخ گويند. با فرارسيدن امتحانات کانکور شموليت در دانشگاه ها40000نفر جوان براى شموليت در 11500 کمبود رقابت خواهند کرد.

از جمله ديگر دست آورد هائيکه کرزى به آن اشاره کرد تدوين قانون جديد مطبوعات است که به اساس آن امروز150 نشريه مستقل در کشور به نشرات ميپر دازند. گرچه خبر نگاران به اين باور اند که اين قانون بايد در قانون اساسى جديد کشور که همين اکنون در حال تسويد است مسجل گردد. کرزى همچنان از تاسيس کمسيون ملى دفاع از حقوق بشر ياد آورى نمود.

او به ادامه بيانيه اش گفت که قا نون جديديى هم براى تشويق سر مايه گذارى هاى خارجى تدوين شده است تا سر مايه هاى خارجى جلب و در راه اعمار مجدد کشور ويران بکار انداخته شوند. تا حال1600 کمپنى براى سر مايه گذارى درخواست داده اند که از آنجمله 1000 در خواستى آن مورد قبول واقع گرديده است..

کرزى همچنان از اشتعال جنگ ها ميان جنگ سالاران رقيب که در منا طق مختلف کشور صورت گرفته است با اندوه ياد آورى کردو آنرا مايه تشويش حکومت دانست.

او شکايت کرد که پروسه خلع سلاح مردم ، که پس از اين همه سالها جنگ و سنت هاى داشتن سلاح در ميان بعضى دسته هاى اتنيکى اصلا کار آسانى نيست، بصورت درد آورى آهسته پيش ميرود.

آقاى کرزى افزود که با وجود رو نما شدن بهبودى هاى معين در وضع امنيتى مخصوصا حضور4000 نفر سر بازان نيروهاى چند مليتى تامين کننده ثبات براى افغانستان ، قتل هاو دزدى ها هنوز به سطح عالى ادامه دارد وفساد بخصوص اختلاس ماليات گمرکى توسط مامورين ولايتى وسيعا ادامه دارد. وى گفت ( بعضى از افراد با نفوذ با زبر دستى دارائى ديگران را مخصوصا در ولايات، تصاحب مينمايند.)

در ماه گذشته، با مطالعه گزارش کمسيون مخصوص تحقيق که در نتيجه شکايت مردم در ولايات مبنى بر فساد و سوء استفاده از قدرت، توظيف شده بود، کرزى 28 نفر از مامورين را در 11 ولايت به اتهام ارتکاب به جرايم مختلف، از قاچاق موادمخدرو آثار باستانى گرفته تا اختلاس و نا ديده گرفتن دساتير حکومت، از کار بر طرف نمود.

با اذعان به اين مساله که کار لازم براى رفع فساد صورت نگرفته، کرزى مسئوليت را به عهده خود گرفت و ضمنا به والى هاو ديگر مامورين اخطار داد که يا صادقانه اجراى وظيفه کنند ويا با عين عاقبت رو برو خواهند شد.

شديد ترين اخطاربه جنگسالاران و فر ماندهان محلى در اين سالگردکه بايد به دستور کابل گوش فرا دهند، از جانب بر هان الدين ربانى صورت گرفت.

وى گفت ( حکومت مرکزى بايد تقويت گردد. در تحت رژيم هاى گذشته هر ولايت رئيس خود را داشت و هر کدام رياست جمهورى مستقل خود را بوجود آورده بود. امروز هيچکس نبايد از دستور حکومت مرکزى سر پيچى کند.)