بازگشت به صفحه اصلی                              بازگشت به صفحه پارلمان های جهان

 

󤑕

 
 

 
))
㗨  ((
.
(( )) . ح
󤑕
. ح
󤑕 ꑮ
.
. 
ئیس
. .
. 
. 
. .
. .
. ( ) یمی
. ئیس
( ) یمی .
.
.
듯 .
:
یمیئیس
.
.
. 𗨪 ;
یه یه .
یه  . 󑟐
(()) .
.
.
ئل 듯 .
.
.
. 񐤢
: .
.نیو 񐤓
. یه
. شیح یه . یه
 夑 . یه
یه . ح
.
یه
. ئت
ئت ئت .
ئت .
ئیا ;
ئی .
쐢 . 󑟐 ئم
. ئه
ئه .
䐢 .
ئت . .
ئت .
. 򗡐 ئت
. 󑟐
. 񑨤 شیح
𢐢
.
.
.
 

بازگشت به صفحه اصلی                              بازگشت به صفحه پارلمان های جهان