بازگشت به صفحه اصلی                              بازگشت به صفحه پارلمان های جهان

 

.

...

. ⓤ
/ / .
; 
.
. 엨 㗨
.
.
) 󤑕 㓑 񐤢
(
- - .
.
 .
.
( ) -
䐥 . . 듯
. 㓑 믑
. 엨
䑓 .
. 񐤢 듯 . 󤑕
) .
. (
񲑨
. ꤬
;
.
: -
󤑕 .
.
: -
.
.  : -
.
.   ꗐ
 : -
. 엨
. () ()
:
. -
-
-
-
-
-
-
-
-
-.
-
-
 -
-
쓯 -
 -
-
-
.󤑕 -

 

بازگشت به صفحه اصلی                              بازگشت به صفحه پارلمان های جهان