بازگشت به صفحه پارلمان های جهان                         بازگشت به صفحه اصلی

;

 .
..

- 㓗 -  -
( ) ( )
. 줪
.
. 엨
.
.
엨 ꑮ
 . 줪
 ((䤨)) .
.
.
:
. -
. -
-
.
. -
.
 -
 㓗
㓗 󤑕 . .
. 
.
( )
򯬐 
.
.
 󤑕
. .
. 
.
:
.
.
.
.
.
. 
.
.
 .
.
. (())
.
)
(
.
.
.
󑨤
.
쑓 엨 .
󑡢 .
.
.
.
.
.  䢐
.
.
.
;
. 𥑨
. ; 쟗
./ 듯
/ .
./ () /
. /
/
/ ;
/ / ;
.
餯 󤑕 𓤛
쟗  ⓑ
;
. 󤑕
. .
. 󡐢
. 򗡐
: 䑓
. -
 ;
.
-
򯬐
.
;
.
-
. (( )) (()) ((㓗)) (())
;
.
.
. 쟗
;
.
ⓑ  ; -
.
.

.
. 
;
.
񑟤
 䤓
𓑨 .
; .
뗤 󡐢 .
.
 
. 𗨢
ⓑ () -
.
. 
;
.
. (( )) (( ))
  -
䑓 ;
.
;
 䑓 
.
𡨑 
 엨 .
. 엨 (( )) (())
;
.
(()) (()) 쟗 -
;
䢐 . 
.
. 󤑕
; 𤥓
(鑨)
.  뗤
 
;
. ꑨ 
( ) 쟗
;
. -
.

---------------------------------------

بازگشت به صفحه اصلی                              بازگشت به صفحه پارلمان های جهان