بازگشت به صفحه اصلی

کنگره ملی خلق چین

مقدمه

. 
. .
 .
 
. .
񡐢 䤓 葪
.  󡐢
.
" :
. 쓯 .
." -
. 食
.
믑 . 䤓
쓯 .
.
.
.
. 엨
.
듐 餬 쐢
.
솁 듯 .
.
.
:
; -
; ~
-
;
; -
; -
; -
; -
; -
; -
; 񑯓 -.
; -
: 솃 듯 -
; -
; -
; -
; -
. -'
.
.
.
. 
.  .
. 
. .
.
.
:
.
.
.
; -
; -
; -
; -
-
.
; -
񑯓 -
;
믑 񑯓 -
.
; -
; -.
; -
; -
񑯓 -
;
; -
. -
𢐢
. 쐢 .
.
. .
.
𢐢
.
.
.
.
.
.
.
.
.

بازگشت به صفحه پارلمان های جهان