بازگشت به صفحه اصلی

قوه مقتته استرالیا

 .  󐤗
󤑕 (( 󤑕)) ((󤑕))
.
󐤗 -
. 󐤗 . 
󐤗 . -
󑡢
.
󐤗 -
.
󐤗 -
󐤗 .
:
یح ))
.((
.
: 쓯 󐤗 -
یح 󐤗 -
.
󐤗 -
.
. 쐢
ꑮ . 󤑕 㓑 ꤬ .
. 󐤗
. 󐤗 -
듯 .
. 󤑕
󐤗 . 󐤗 -

.
󐤗
. 󐤗

.
󐤗 . 󤑕 .
󤑕 𤓤 ꗨ
󤑕
.
󤑕 )) 󤑕
((
)) .
󤑕 ⯑ . ((󤑕
󤑕
(( )) (( ))
󤑕 󤑕
鐤 .
.󐤗 .

( ) 
.
 )) 엨
((....
쑓 󐤗 ح
.

)) :

󤑕 .((
.
- .
-
.
.
 .
. 󐤗 󤑕 䑓
󐤗 (( ))
.

بازگشت به صفحه پارلمان های جهان